28. En bakpudding

Lästext

En bakpudding

1 Man tager tre semlor, skär skorpan utav och skär det sedan uti små stycken och slå så mycket grädda att brödet bliver väl blött, sedan rives med en sked väl sönder, sedan slår man där på 6 stycken ägg, litet rosenvatten, smält smör, muskot, kanel, 3 sönderstötta skorpor, russin och korinter, sönderhackat märg, smöjes tårtpannan med smör |23|och lägges där uti och bakas med lagom eld, så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Back buding

  Man tager trij Semblor skiär skorpan utaf och skiär det sedan utij små stycken och slå så mycket grädda at Brödet blifwer wäll blöt sedan Rifwes med en skied wäll sönder sedan slår man där på 6. stycken ägg litet Roßen waten smält smör moskot canel 3 sönder stötta skorpor Rußin och Korinter sönder hackat märg smörijes tårtpannan med smör |23|och lägäs der utij och backas med lagom eld så ähr den färdig.