217. Stuva ärtskocker

Lästext

|145|

Stuva ärtskocker

1 Man lägger dem några timmar uti salt vatten, sätter dem så med samma vatten att koka något, det vattnet slås sedan av och slås på klar köttsoppa av ox- eller hönssoppa, kokas en god stund med ett stycke smör, rivet bröd, muskotblommor och stuvas på vanliget sätt, brukas så till vad mat man vill som färska ärtskocker.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |145|

  Stufwa ärtskocker

  man lägger dem några timar utj salt waten setter dem så med samma waten at Kocka något det watnet slås sedan af och slås på Klar Kiöt soppa af ox e: höns soppa Kockas en god stund med et stycke smör Rifwet bröd muskotb: och stufwas på wanliget set bruckas så till wad mat man will som färska ärtskocker.