75. Att göra spritsbakelse

Lästext

|48|

Att göra spritsbakelse

1 Tag ett stop mjölk, koka det upp i en malmgryta, så lyftas grytan av och röres så mycke mjöl med en kavla i mjölken som man kan få och lägg eldkol under grytan att det kokas och röres väl uti att det bliver väl smidigt, tag sedan 20 stycken ägg och rör där uti 2 eller 3 till lika och arbeta rätt väl att det bliver smidigt, lägg muskotblommor där uti, smörj sedan kavlan med smör och spritsa genom spritsen uti kokande smör och låt väl kokas, på samma sätt gör man vädermunkar, dem tager man med en sked litet och lägger i smöret eller och tages de med en nyckel och lägges i smöret.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |48|

  att giöra sprits backelße

  tag et stop miölck Kocka det up i en malm gryta så lyfttas grytan af och Röres så mycke miöhl med en Kafla i miölcken som man Kan få och läg eld Kåhl under grytan at det Kockas och Röres wäll utij at det blifwer wäll smidigt tag sedan 20 sty. ägg och Rör der utij 2 e: 3 till licka och arbetta Rät wäll at det blifwer smidigt läg muskotb: der utij smörg sedan Kaflan med smör ock spirtsa genom spritsen utij Kockande smör och låt wäl Kockas, på samma sätt giör man wäder munckar dem tager man med en skied litet och lägger i smöret elär och tages de med en nyckell och lägges i smöret.