336. Äkta karmosin att färga

Lästext

Äkta karmosin att färga

1 Till ett skålpund tyg tar man 4 lod romsk alun, 2 lod vit vinsten, 4 nävar vetekli, kokas upp tillsammans med 4 kannor vatten, i en förtent kittel, sedan lägges garnet däruti, röres väl om, och kokas en god stund, sedan tages åter upp garnet och upphänges över natten, andra dagen som det betades så stöter man 2 lod concenell och lägger i blöt, vill man hava mörkare så lägger man 3 lod concenell och lägger i blöt ett kvarter vatten, andra dagen, så slår man concenellen i kittelen och lägger |237|ett kvintin vit vinsten, ett kvintin rött arsenicum och 2 lod fint vit stärkelse tillhopa och stötes allt smått tillsammans och slås till concenellen och kokas sedan upp med 4 kannor vatten, röres väl omkring, sedan lägges garnet däruti och kokas en god timma, vilket därefter upptages att kallnas och sköljas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Ächta Carmesin at färga.

  Till et skålpund tyg tar man 4 lod romsk alun, 2 lod hwit winsten, 4 näfwar hweteklid, Kokas up tilsammans med 4 Kannor watn, i en förtent Kitel, sedan lägges garnet deruti, röres wäl om, och Kokas en god stund, sedan tages åter up garnet och uphänges öfwer natten, andra dagen som det betades så stöter man 2 lod concenell och lägger i blöt, will man hafwa mörkare så lägger man 3 lod concenell och lägger i blöt ett qwarter watn, andra dagen, så slår man concenellen i Kittelen och lägger |237|ett quintin hwit winsten, ett quintin rödt arsenicum och 2 lod fint hwit stärkelse tilhopa och stötes alt smått tilsammans och slås till concenellen och Kokas sedan up med 4 Kannor watn, röres wäl omkring, sedan lägges garnet deruti och Kokas en god tima, hwilket derefter uptages at Kalnas och sköljas.