212. Fylld gädda

Lästext

Fylld gädda

1 När gäddan är fjällat upp skärs hon på buken och tages ur, skär så löst köttet i från huden vid buken, lossa så skinnet i från huvudet med fingret till navlan, skär av vid huvudet men akta att intet skinnet går sönder, skär så köttet i från ryggen, hacka det smått, |141|göres så en äggeröra av 4 ägg och en riven semla, litet persilja, muskotblommor, grant salt, söt grädda, 2:ne ägg, skirat smör hackas så rätt väl tillsammans, ju lösare ju bättre, lägger så fyllningen uti skinnet igen, sys skinnet igen och lägger henna i en panna uti ugn att stekas med smör på, när han är färdig göres en soppa av korinter och kapris, slå på henna på fatet och som på annan stekt fisk.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fyld giädda.

  när giäddan ähr fiällat up skiärs hon på bucken och tages ur skiär så löst Kiötet i från huden wed bucken låßa så skinnet i från hufwudet med fingrät till naflan skiär af wid hufwudet men ackta at intet skinnet går sönder skiär så Kiötet i från Ryggen hacka det småt |141|giöräs så en ägge Röra af 4. ägg och en Rifwen simbla litet persilja muskotb: grant salt söt grädda 2:ne ägg skiert smör hackas så Rät wäll till sammans ju lösare iu betre läger så fylningen utj skinnet igen sys skinnet igen och lägger henna i en panna utj ugn at steckas med smör på nähr han är färdig giöres en soppa af Corinter och Capris slå på henna på fatet och som på annan steckt fisk.