139. Baka en pudding som är snart gjord

139. Baka en pudding som är snart gjord

Lästext

Baka en pudding som är snart gjord

1 Tag 8 små semlor eller som man behagar den stor till och skär skorpan av dem och lägg brödet i en skål i söt mjölk att det bliver blött, rör det sedan sönder med en slev att det bliver som en lagom vetemjölsvälling, där uti lägger man russin, socker, rosenvatten, skirt smör och 16 ägg och detta röres väl tillsammans, sedan göres en tunn tårtedeg i en pannbotten och lägges denna fyllning uti och bakar i ugn eller i tårtpanna med eld över och under, så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Backa en puding som är snart giord

  tag 8. små simblor ellär som man behagar den stor till och skiär skorpan af dem och läg brödet i en skåll i sööt miölck at det blifwer blöt Rör det sedan sönder med en slef at det blifwer som en lagom wetemiöhls wälling der utj lägger man Rußin socker Roßen waten skirt smör och 16. ägg och detta Rörres wäll till sammans sedan giöres en tunn torte deg i en panbåten och lägges denna fylning utj och backar i ugn eller i tårt panna med eld öfwer och under, så ähr den färdig.