117. Koka vinmos

Lästext

Koka vinmos

1 Man tager halvparten vin och vatten och så många äggeblommor man |82|behagar, och vispar det väl, tycker man att det ej bliver tjockt kan man taga litet vit stärkelse i bland som först måste vara väl blöt, riva citroner, muskotblomma och saffran samt socker måste och vara där uti, så låter man koka till det bliver som ett annat mos, höses sedan att kallna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kocka win moos

  man tager halfparten win och waten och såå många ägge blommor man |82|behagar, och wißpar det wäl, tycker man at dett ehÿ blifwer tiockt Kan man taga litet wit stärckelße i bland som först måste wara wäll blöt, Rifwa Citroner muskotb: och Safvoeran samt socker måste och wara der utij så låter man Kocka till det blifwer som et annat moos, hößes sedan at Kalna.