108. Koka en kalkon

Lästext

Koka en kalkon

1 Först brytes bröstet väl sönder eller bultas uti ett kläde, sedan tager man ett kläde och vänder bröstet upp, och lägges på bröstet lagersbärsblad och hela muskotblommor, så linder man klädet väl om kring kalkon att krydderna intet falla av, så låter man koka den i en förtent panna med kort vatten på och när det är kokat en stund så kastas litet grant salt uti och när han är |76|kokat lägges han på fat och kryddorna bliva liggande på bröstet, så göres en soppa på av grant rågmjöl som först är väl brynt uti en stålpanna att det bliver väl brunt, så skall det siktas, sedan tages halvparten vin och halvparten vatten och litet vinättika, muskot och muskotblommor, peppar och kanel och nejlikor väl sönder stött och smör vilket kokas tillsammans att det bliver samtjockt och sedan ätes med kalkon, både varmt och kallt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kocka En Kalckon

  först brytes Bröstet wäll sönder ellär bultas utj et Kläde, sedan tager man et Kläde och wänder Bröstet upp, och leggäs på bröstet lagers bärs blad och hella muskåtb: så linder man Klädet wäll om Kring Kalckon at Krydderna intet falla af så låter man Kocka den i en förtent panna med Kort watten på och när det ähr Kockat en stundh så Kastas litet grant salt utj och när han är |76|Kockat läggäs han på fat och Kryddorna blifwa liggiande på bröstet så giöres en såppa på af grant Rååg miöhl som först är wäll brynt utij en ståhl panna at det blifwer wäl brunt så skall det sigtas, sedan tages halfparten win och halfparten watten och litet win äticka muskot och muskotb: peppar och canel och näglickor wäl sönder stöt och smör wilcket Kockas till sammans at det blifwer sam tiockt och sedan ätes med Kalckon, bode warmt och Kalt.