283. Driver dött foster, kvinnors tider och vattnet

Lästext

Driver dött foster, kvinnors tider och vattnet

1 Kamomillblomma kokat i vin, och ofta druckit en bägare här av är gott mot colicam, driver sten, kvinnors tider, dött foster. Krasse med poleja, sjudit vin eller vatten, druckit fastande driver dött foster och kvinnors tider.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  drifwer dödt Foster. Qwinnors tider och watnet

  Cammille blom[m]a kokat i win, och ofta druckit en bägare här af är gott mot colicam, drifwer sten qwin[n]ors tider, dödt foster. Kraß med Pålija siudit wijn eller watn, drukit fastande drifwer dödt foster och qwinnors tider.