27. Körvelpudding

Lästext

|22|

Körvelpudding

1 Till 12 ägg tages 14 skedblad söt grädda, 2 sönderrivna semlor och så mycke körvel man tycker som först skall förvällas och stuvas i vin först, smör, litet suckat, och pomeransskal, russin och korinter lägges och uti och röres väl allt tillsammans och lägges i en salvet eller form som först skall smörjas med kallt smör, kokas så i en vattengryta i två timmar och sedan när han slås upp görs en soppa, vin, äggeblommor och litet söt grädda, kanel och socker där över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |22|

  Kiärfwils Buding

  till 12. ägg tages 14 skeblad söt grädda 2. sönder Rifna semlor och så mycke Kierfwell man tycker som först skall förwällas och stufwas i win först, smör litet Sukat, och pomerans skall, Rusin och Korinter läges och utij och Röres wäll alt till sammans och läggäs i en salwet eller form som först skall smörias med Kalt smör Kockas så i en waten gryta i tuå timmar och sedan när han slås up giörs en såppa win äggeblomor och litet sött grädda, Canel och såcker der öfwer.