330. Att göra lärftet styvt och glansigt

Lästext

Att göra lärftet styvt och glansigt

1 Vill man hava det styvt, så kokar man lim och gör |234|sedan en stark stärkelse och stryker med en borst över lärftet som är helt vått och sedan torkas det upp och manglas hårt. Vill man hava det färgade lärftet glansigt, så kokar man grov stärkelse uti samma färg som det färgas uti, är det trå så gnuggas han väl emellan händerna och manglas, så får det sin glans.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At giöra lärftet styft och glanzigt.

  Will man hafwa det styft, så Kokar man lim och giör |234|sedan en stark stärkelse och stryker med en borst öfwer lärftet som är helt wått och sedan torkas det up och manglas hårdt. Wil man hafwa det färgade lärftet glanzigt, så Kokar man grof stärkelse uti samma färg som det färgas uti, är det trå så gnuggas han wäl emellan händerna och manglas, så får det sin glants.