181. Stuva en gås

Lästext

Stuva en gås

1 Kokas på samma sätt om man behagar hel eller icke, så skär man äpplen eller torra äpplen som till en annan tårta och kokar i samma spad, lägges och där till korinter, rivet bröd, nejlikor och litet |122|franskt vin eller vinättika, socker efter behag, låter så stuvas tillsammans med gåsen, så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  stufwa en gåß.

  Kockas på samma seet om man behagar hell ellär icke, så skiär man äplän ellär tora äplän som till en annan torta och Kockar i samma spad lägges och der till Corinter Rifwet bröd näglickor och litet |122|franst win e: winätickia socker efter behag låter så stufwas till sammans med gåßen så är den färdig.