133. Snömos

Lästext

Snömos

1 Tag en kanna söt grädda, 6 stycken äggevitor, ett fjärendels skålpund socker, halvt kvarter rosenvatten, halvt lod bränt alun väl stött, detta vispas att det väl skummar sig, sedan tager man sockerbröd eller annat stekt vetebröd och lägger i ett fat, tages så gräddskummet och lägges på så länge det vispas och bliver allt så, lägges rätt fint socker, stött kanel på, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  snöö moos

  Tag en Kanna sööt grädda 6 stycken ägge witor et fierren dels skå: socker halft qu[a]rter Roßen waten halftt lod bränt alun wäl stöt, deta wißpas at det wäll skummar sig sedan tager man socker bröd ellär annat steckt wete bröd och lägger i et faat tages så gräd skummet och lägges på så länge det wißpas och blifwer alt så, lägges Rät fint socker stööt Canel på så är det färdigt.