165. Koka karp eller braxen med stuvning

165. Koka karp eller braxen med stuvning

Lästext

Koka karp eller braxen med stuvning

1 Han fjällas och skäres upp i ryggen, så skärs han i lagom stycken, och sköljes väl bloden av med ättika, gör så ett stycke smör brunt i kittelen, rör där uti vetemjöl, lägg så fisken i samt den ättika som bloden är avsköljt med, ett kvarter franskt vin, stötta nejlikor, muskotblomma |114|och vad man tycker att man haver, sedan slås så mycke vatten på att han lagom kan bliva kokader som måste ske med lagom eld.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kocka Carp ellär Braxßen med stufning.

  Han fiälläs och skiäres up i Ryggen så skiärs han i lagom stycken, och skiölijes wäll bloden af med ätickia giör så et styckie smör brunt i Kitellen Rör der utj wetemiöhl läg så fisken i sampt den ättickia som bloden är af skiölt med et quarter franst win stöta näglickor muskotb: |114|och wad man tycker at man hafwer sedan slås så mycke waten på at han lagom Kan blifwa Kockader som måste skie med lagom eld.