345. Att färga lärft eller kattun coleur de roos

345. Att färga lärft eller kattun coleur de roos

Lästext

|242|

Att färga lärft eller kattun coleur de roos

1 Till ett skålpund holländskt lärft eller kattun, tar man 2 skålpund safflor, som lägges i vatten över natten, andre dagen så gnuggar man så länge, tills vattnet går klart utur påsan, och plockas så smått i en god förtent kittel och slås sedan så gott som en kanna eller 3 stop pottaskelut däruti, vilket sedan skall ligga i 2 timmar, då kramas det ut med händerna och lägges garnet eller lärftet däruti, vilket åter skall ligga 1 timma, därefter tages det upp och slås ett kvarter citronsaft däruti och lägges igen lärftet eller garnet däruti, vilken skall vändas flitigt, som sedan skall ligga i 2 timmar, sedan tages det upp, sköljes och torkas varken vid solen eller elden utan i en kammar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |242|

  At färga lärft eller Cartun Coleur de Roos.

  Till ett Skålpund hålländskt lärft eller Cartun, tar man 2 skålpund Safflor, som lägges i watn öfwer natten, andre dagen så gnuggar man så länge, tils watnet går Klart utur posan, och plåckas så smått i en god förtent Kitel och slås sedan så godt som en Kanna eller 3 stop potaske lut deruti, hwilket sedan skall ligga i 2 timmar, då Kramas det ut med händerna och lägges garnet eller lärftet deruti, hwilket åter skall ligga 1 tim[m]a, derefter tages det up och slås ett Qwarter citron saft deruti och lägges igien lärftet eller garnet deruti, hwilken skall wändas flitigt, som sedan skall ligga i 2 timar, sedan tages det up, sköljes ock torkas hwarken wid Solen eller Elden utan i en Kammar.