295. [Olja av enbärsträ]

295. [Olja av enbärsträ]

Lästext

[Olja av enbärsträ]

1 Olja av enbärsträ prepareras på detta sättet. Hugg enestubbar små, torka väl på sedan i en gryta, med en hammare gräv en grop i jorden, sätt även så stor gryta där neder, lägg ett bleck på med många små hål, välv så den andra med veden där på, smeta väl till med gott ler, så att ingen rök in eller ut går, gör en sakta eld här på så att ingen rök in eller ut går, så flyter olja i den andra grytan, vilken olja läker bräckte ben och förlamade leder, buk rev, fallandesot, påsmort etc.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  [Olja av enbärsträ]

  Olija af En bärs trä praepareras på detta sättet hugg enne stubbar små tårcka wähl på sedan i en gryta med en ham[m]are gräf en grop i jorden, sätt äfwen så stor gryta ther neder lägg ett bläk på med många små håhl hwälf så den andra med weden der på, smeta wähl till med gott leer, så att ingen röck in eller ut går, giör en sachta eld här på så at ingen rök in eller ut går så flyter olja i den andra grytan, hwilcken olja läker bräkte been och förlamade leder, buukref, fallande sot, påsmort et: