69. En annan äppelkaka

Lästext

En annan äppelkaka

1 Tag 20 goda kriska äpplen, skala och riv dem på rivjärn, tag sedan 1 kvarter söt eller intet full sur grädda, 6 stycken ägg, 3 med det vita, ¼ skålpund söt mandel och några bittra, litet rivet bröd, 4 skedblad smör, en god del kanel, socker citronskal och saft av 2 citroner, när det är väl tillsammans |45|blandat så smörjes pannbotten väl med smör och strös tjockt rivet bröd uti, slås sedan det ovan skrevne smeten uti och röres jämnt i pannan, så strös rivebröd på och lägges små tunna smörkakor där över och bakas i ugn, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  en annan äppäll Kacka

  tag 20. goda Kriska äplän skalla och Rif dem på Refiärn tag sedan 1. qwarter sööt eller intet full suur grädda 6. stycken ägg 3 med det wita ¼ skå: sööt mandel och några bitra litet Rifwet Bröd 4 skieblad smör en god del Canell Socker Citronskall och saft af 2. Citroner, när det ähr wäll till sammans |45|Blandat så smörijes panbåtten wäll med smör och strös tiockt Rifwet Bröd utij slås sedan det ofwan skrefne smetän utij och Röräs iämbt i pannan så strös Rifwi bröd på och lägges små tunna smör Kackor der öfwer och backas i ugn så ähr hon färdig.