82. Mandelbakelse

Lästext

Mandelbakelse

1 Först smör och vetemjöl, lika mycke av vardera slag, 2 äggeblommor, några skedblad söt mjölk, så gör man en deg där av och kavlar honom rätt tunn, så tager man mandelor och stöter med rosenvatten och en äggeblomma, rörer det väl tillsammans att det bliver tjockt som en gröt, sedan stryker man det emellan degen och med en bakelsespåra gör man avlånga rimsor eller huru man behagar och kokar dem i smör.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  mandel Backelse

  först smör och wette miöhl licka mycke af wardera slag 2 ägge blommor några skieblad sööt miölck så giör man en deg där af och Kaflar honom Rät tun så tager man mandelor och stöter med Roßen watten och en ägge blomma Rörer det wäll till sammans at det blifwer tiockt som en gröt sedan strycker man det emellan degen och med en Backelße spåra giör man aflånga Rimßor ellär huru man behagar och Kockar dem i smör.