112. Ett frikassé

Lästext

Ett frikassé

1 Allahanda frikasséer där vore av höns, lamm, kalvar eller duvor, så tag när det är sönderhuggit och sköljt och väl vattnet avrunnit och urkramat och lägg uti en panna med smält smör uti och där till muskotblomma, citron, peppar, ingefära, nejlikor, och litet lök om man behagar, och persilja, och stuva det väl, sedan slår man vatten eller köttsoppa på och låter koka till det bliver mört, reder sedan av med vin och äggeblomma eller litet vinättika efter behag. Man kan först stuva köttet i bara smör utan kryddorna så länge att smöret med den saften av köttet är sammankokat, så lägges det övriga som för är förmält, dock bäst med kryddorna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Ett frichassee

  alla handa frichassece der wore af hööns lamb, Kalfwar ellär Dufwor, så tag när det är sönder huggit och skiöldt och wäll watnet afrunit och ur Krammat och läg utij en panna med smält smör utj och der till muskot: Citron peppar ingefära näglickor, och litet löck om man behagar, och persilia, och stufwa det wäll sedan slår man waten eller Kiötsåppa på och låter Kocka till det blifwer mört Reder sedan af med win och ägge blomma e: litet winätijcka efter behag. man Kan först stufwa Kiötet i bara smör utan Krydorna så lännge at smöret med den saftten af Kiötet är sammankockat så läges det öfriga som för ähr för mählt dock bäst med Krydornna.