84. Mandelmunkar

Lästext

Mandelmunkar

1 Ett ½ skålpund mandel, 8 äggeblommor, mandel skall stötas väl sönder med rosenvatten rätt små, rörer dem tillsammans väl med äggen, socker, kanel, arbeta det rätt väl tillsammans, sätt sedan munkepannan på elden, smörj den väl med smör och låt den bliva väl het, lägg sedan av degen uti och så litet kol under och över att de bliva gulbruna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  mandel munckar

  Ett ½ skå: mandel 8: ägge blommor mandel skall stötas wäll sönder med Roßen watten Rät små Rörer dem till sammans wäll med äggen socker canel arbeta det Rät wäll till sammans sett sedan mu[n]ckepannan på elden smörg den wäll med smör och låt den blifwa wäll het legg sedan af degen utij och så litet Kåhl under och öfwer at de blifwa guhl brunna.