26. En god rullsylta

Lästext

En god rullsylta

1 Man tager unga gristår och flår svålen av, sedan de äro väl rengjorde, |19|tages skivor av en rökt oxtunga som väl är kokat, sedan tages lammfötter efter några lamm, de kokas över måttan väl, tages sedan köttet från benen och hackas rätt smått, skäres så hårdkokade ägg uti skivor, sedan lägges varvtals allt in, och om man kan hava pistascher som skärs i tu eller huru man behagar, så strös salt och peppar och vad krydder man vill allt emellan vart varv, rullas så ihop och kokas till dess man ser att den är väl koka, tages sedan upp och lägges straxt under press, den kan icke länge förvaras, i en svag sallaka kan man lägga den så länge.

|20||21|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god Rulsylta

  man tager unga gristor och flår swållen af sedan de äro wäll Ren giorde, |19|tages skifwor af en Röckt ox tunga som wäll ähr Kockat, sedan tages lamb föter efter några lamb de Kockas öfwer måttan wäll tages sedan Kiöttät från bennen och hackas Rät småt skiäräs så hårdkockade ähg utij skifwor sedan lägges warftals alt in, och om man Kan hafwa Pista[c]ier som skiärs i tu eller huru man behagar, så strös salt och peppar och wad Kryder man will alt emelan wart warf Rullas så ihop och Kockas till des man ser at den ähr wäll Kocka tages sedan up och lägges straxts under präß, den Kan icke lenge för waras, i en swag salacka Kan man lägga den så länge.

  |20||21|