333. Hög scharlakansröd färg

Lästext

|235|

Hög scharlakansröd färg

1 Man tager till ett skålpund tyg, vit vinsten 2 lod, 1 lod romsk alun, en näva vetekli, vilket kokas tillsammans, 3 lod concenell och gör det som med poso förmälas, skall med vatten. Vill man hava coleur de roos, så betar man i samma bet poso, skulle det intet bliva nog hög färg, så tar man i betet concenell där till.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |235|

  Hög skarlakans röd färg.

  Man tager til et skålpund tyg, hwit winsten 2 lod, 1 lod Romsk alun, en näfwa hweteklid hwilket Kokas tilsam[m]ans 3 lod Concenell och giör det som med poso förmälas, skall med watn. Will man hafwa Coleur de roos, så betar man i sam[m]a bet poso, skulle det intet blifwa nog hög färg, så tar man i betet concenell der till.