230. Att färga vackert rött med färnbock

230. Att färga vackert rött med färnbock

Lästext

|155|

Att färga vackert rött med färnbock

1 Till ett skålpund garn, tager man 6 lod gemen alun, 2 nävar vetekli, 4 kannor vatten och slå det i en kittel att kokas tillsammans, sedan lägger man garnet uti, kokar en timma, sen tager man upp garnet och sköljer det, sedan sätter man en kittel på elden med fyra kannor vatten och lägger där uti ¼ skålpund äkta färnbock, det kokar halv timma, sedan tager man kittelen av elden och häller den klaresta färgan av uti en annan kittel och lägger garnet där uti, vändes flitigt och låter det ligga till det bliver kallt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |155|

  Att färga wackert rödt med Färnbock.

  Till et skåhlpund garn, tager man 6 lod giemen alun 2 näfwar wete Klid 4. Kannor watten och slå det i en Kittel att Kokas till sammans, sedan lägger man garnet uti Kokar en timma, sen tager man up garnet och skiöljer dät, sedan sätter man en Kittel på elden med fyra Kannor watten och lägger där uti ¼ skålpund äckta Färnbock, thet Kokar half timma Sedan tager man Kittelen af elden och häller den Klaresta Färgan af uti en annan Kittel och lägger garnet der uti wändäs flitigt och låter det ligga till det blifwer Kalt.