153. Äggeråd i tunna järn

153. Äggeråd i tunna järn

Lästext

Äggeråd i tunna järn

1 Man tager 1 tjog äggeblommor och några skedblad sött grädda, muskotblommor, kardemummor, socker och färskt smör som skall tvättas ut saltet, dock icke mycket smör om man har grädda, detta brukas med mjöl. Blanda |106|över måttan väl och göras så lös deg som man någonsin kan hantera, så kavlas ut tunt och klippes ett papper efter järnet, så skäres deg där efter och lägges i järnet och bakas på koleld och aktas att de icke brännas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  ägge Råd i tunna Iärn

  Man tager 1. tiågh ägge Blommor och några skiedblad sött grädda muskotb: Kardemummor socker och färst smör som skall tuätas ut saltet dock icke mycket smör om man har grädda deta Bruckas med miöhl. blanda |106|öfwer måtan wäll och giöras så lös deg som man någon sin Kan hantera så Kaflas ut tunt och Klippes et paper eftter Iärnet så skiäräs deg der eftter och läggäs i Iärnet och backas på Kåhleld och acktas at de icke brännas.