156. Soppa på stekt fisk eller sill

156. Soppa på stekt fisk eller sill

Lästext

Soppa på stekt fisk eller sill

1 Tages vatten och skäres lök uti, korinter, socker, muskotblommor, låt det koka, slå ättika till smör, torra bär av vad slag man har, sist röres rivet bröd där uti och låter koka till det bliver samtjock, höses så på fisken.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  soppa på steckt fisk e: sill.

  tages waten och skiäres löck utj Corinter socker muskotb: låt det Kocka slå ättickia till smör tora bär af wad slag man har sist Röres Rif:et bröd der utj och låter Kocka till det blifwer samtiock hößes så på fisken.