91. Pastej av harer

Lästext

Pastej av harer

1 När haran är väl rengjord lägges han i god ättika ett dygn, sedan göres en deg av mjöl och vatten, så hård som hon kan göras, så görer man en form på degen som haran kan ligga i, så gör frikadeller av oxekött och njurtalg, men intet så lösa som an frikadelldeg, så lägges frikadellen först i degen och sedan haran där på, så tager man 3 eller 4 rödlökar och skär sönder och strör ovan på stött ingefära och pepprar och nejlikor, |59|litet basilika, persilja, litet vin, degen måtte vara mycket tjock att hon intet går sönder och locket väl täckt, ett litet hål måste göras på locket, ångan går ut, så sättes i lagom varm ugn och står inne, 3 timmar på ett spjäll, går intet degen sönder så är det nog soppa på, men skulle soppan rinna av tages köttsoppa, rivet bröd, ansjovis och ättika som kan spädas in igen, NB: fläskskivor skall läggas på haran och han skall späckas med fläsk som är doppa i kryddor lika som man späckar oxstek.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Pasteie af harer

  ner haran ähr wäll Rengiord lägges han i god ättickia et dyng sedan giöres en deg af miöhl och waten så hård som hon Kan giöras, så giörer man en fårm på degen som haran Kan ligia i så giör Frickadeller af oxe Kiöt och niurtalg men intet så lößa som an Freckadel deg, så legges freckadellen först i degen och sedan haran der på så tager man 3 eller 4. Rödlöckar och skiär sönder och strör ofwan på stöt ingefära och pepprar och neglickor |59|litet Basilica, persilije litet win degen måtte wara mycket tiock at hon intet går sönder och låcket wäll täckt, et litet håhl måste giöras på låcket ångan går uth så sättes i lagom warm ung och står inne, 3. timmar på ett spiäll går intet degen sönder så är det nog såppa på men skulle soppan Rinna af tages Kiöt såppa Rifwet bröd ansiovis och ätickia som Kan spädas in igen, NB: fläsk skifwor skall läggias på haran och han skall späckias med fläsk som ähr dåppa i Krydor licka som man späckar oxsteck.