194. Att göra bittermandelbröd

Lästext

Att göra bittermandelbröd

1 1 skålpund söta mandlor, ¼ skålpund bitter|130|mandlor, stöt dem rätt väl, tag ¼ skålpund socker och slå uti 5 stora äggevitor och rör i hop med en spada och så låt mandelen uti och rör det sönder och så sätt på elden till dess det bliver väl ljumt, lägg så på papper som små sockerbröd och låt så på sakta eld eller i ugn, dock bäst i tårtpanna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at giöra bitter mandel bröd.

  1. skål: söta mandlor ¼. skå: bitter |130|mandlor stöt dem Rät wäll tag ¼. skå: socker och slå utj 5 stora ägge witor och Rör i hop med en spada och så let mandellen utj och rör det sönder och så set på elden till des det blifwer wäll liumt, läg så på papper som små socker bröd och låt så på sagta eld eller i ugn dock bäst i tårt panna.