11. Mos av äpplen

Lästext

Mos av äpplen

1 Tag äpplen, skala dem och skär sönder och tag kärnhuset ut, låt dem sedan koka till dess de äro allt sönder med vatten, sedan silas genom ett kläde och lägges att det bliver klart, så tages lika mycket stött socker som lag och kokas till det bliver som ett gelé och slås sedan på skålar, vill man hava gult så låter man äpplena koka med skal.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Moos af äpplän.

  tag äpplän skahla dem och skiär sönder och tag Kiärn huset ut låt dem sedan Kocka till deß de ähro alt sönder med waten, sedan silas genom et Kläde och läges at det blifwer Klart så tages licka mycket stöt såcker som lag och Kockas till det blifwer som et Chele och slås sedan på skåhlar will man hafwa gult så låter man äplanna Kocka med skahl.