Sök i utgåvan

Här kan du söka i utgåvans recept och presentationerna av handskrifterna. Observera att artikeln »Bröd och bot» har en inbyggd sökfunktionalitet och omfattas inte av sökningen på denna sida. Om du letar efter recept med en viss enskild ingrediens är det bättre att använda ämnesordsförteckningen.

Sökinstruktioner

Använd sökrutan för att göra fritextsökningar i texternas titlar och innehåll. Sökningen söker hela ord och är inte versalkänslig. Om söksträngen består av flera sökord omfattar sökresultatet alla texter där minst ett av sökorden förekommer (om inte annat anges är den logiska operatorn mellan orden ELLER). En sökning på t.ex. vispa ägg visar alla texter som innehåller minst ett av orden vispa och ägg.

Följande sökoperatorer kan användas:

  • + framför ett sökord indikerar att ordet måste finnas med (logisk OCH). En sökning på t.ex. vispa +ägg visar alla texter som innehåller både vispa och ägg.
  • - framför ett sökord indikerar att ordet inte får finnas med (logisk INTE). vispa -ägg visar alla texter som innehåller vispa eller saknar ägg. För att visa de texter som innehåller vispa och saknar ägg måste operatorn kombineras med OCH-operatorn: vispa +-ägg.
  • " (raka citattecken) runt en fras visar texter där sökorden står intill varandra i just den angivna ordningen. T.ex. "vispa mjöl" visar texter där exakt detta uttryck förekommer.
  • * (asterisk) efter ett sökord eller en del av ett sökord används för att hitta texter som innehåller ord som börjar på ett visst sätt. T.ex. ägg* visar texter där bl.a. ägg, ägget, äggulan och äggskal förekommer.
  • ( och ) används för att gruppera sökord och ange i vilken ordning logiska operationer ska utföras. T.ex. (anis lemon) + (peppar smör) visar alla texter där minst ett av orden anis och lemon och minst ett av orden peppar och smör förekommer.
  • ~N (där N är ett heltal) efter ett sökord eller en del av ett sökord gör en s.k. suddig sökning. Talet N anger i bokstäver hur nära sökordet sökträffarna måste vara. T.ex. ägge~1 visar texter som innehåller bl.a. ägg, ägget, äggen, bägge och agge.

Sökoperatorerna går i de flesta fall att kombinera. T.ex. visar äggeblomm~2 +socker +"så många" alla texter där både socker och olika varianter av äggeblomm och den exakta frasen så många förekommer.

Börja söka genom att skriva in sökord eller välja avgränsningar.

Avgränsa sökningen