68. En kaka av surt limpebröd

Lästext

En kaka av surt limpebröd

1 1 skålpund rivet limpebröd, 1 skålpund färskt smör som är väl tvättat lägges bland kallt och intet skirt, men brödet måste först stänkas med vin att det bliver duvit, så röres det allt åt en sida en hel timma eller |44|så länge att smöret och brödet är väl tillsammans, slå så ägg 10 stycken, handfull russin, korinter, kanel, det gula av en citron, mandel kan och läggas i 6 lod som stötes med vin om man behagar samt bittermandel 10 stycken, väl socker, sedan skall det röras en hel timma på en sida, när det är full rört lägges en god del sönderskurit suckat där i, så smörjes en panna med smör och strös rivebröd uppå botten, så slås smeten där uti och bakas i ugn, emot hon är färdig glaseras hon med äggevita och socker, späckes sedan med suckat, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Kacka af suurt limpe bröd

  1. skå: Rifwet limpe bröd 1 skå: färskt smör som är wähl twättat lägges bland Kalt och intet skirt men brödet måste först stänckas med win at det blifwer dufwit så Röres det alt åt en sijda en hell timma eller |44|så länge at smöret och brödet ähr wäll til sammans slå så ägg 10. sty: handfull Rußin, Corinter Canell det guhla af en Sitron, mandel Kan och läggas i 6 lod. som stötes med win om man behagar samt Bitter mandel 10. sty, wäll såcker sedan skall det Röras en hel timma på en sida när det är ful Rört läggäs en god dell sönder skurit Suckat der i så smöries en panna med smör och strös Rifwij Bröd uppå båtten så slås smeten der utij och backas i ugn emot hon ähr färdig glaßeräs hon med ägge wijtta och såcker, späckes sedan med Suckat så ähr hon färdig.