288. Jungfrurs stora bröstväxt

288. Jungfrurs stora bröstväxt

Lästext

Jungfrurs stora bröstväxt

1 Om man distilerar vatten av gröna, gran- eller tallkottarna och tvättar ansiktet ofta därmed fördrives rynkor av ansiktet och jungfrurnas bröst ofta där med tvättat förhindrar dess stora växt. Rundhålört stött till pulver och strödd i sår läker av grunden. Hålört kokat i bomolja, och för elden, smort på den lem som alltid är kall, hjälper. Samma konst hjälper och små barn som förskräckas i sömnen. Snärjegräsets saft blandat med svinister, och bundit varmt på en svullen hals av körtlar eller andra växter hjälper.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Iungfrurs stora bröst wext.

  Om man distilerar watn af gröna, gran eller tall Kottarna och twettar ansichtet ofta dermed för drifwes rynkior af ansichtet och Iungfrurnas bröst ofta der med twettat förhind[r]ar des stora wext. Rund hållört stött till pulwer och ströd i sår läker af Grunden. håll ört Kokat i bomolija, och för elden, smort på den lem som altid är Kall hielper. sam[m]a Konst hielper och små barn som förskräckias i sömnen. Snärije gräsets saft blandat med swin ister, och bundit war[m]t på en swullen hals af Körtlar eller andra wexter hielper.