132. Att fylla semlor

Lästext

Att fylla semlor

1 Tag fyra semlor eller som man behagar antingen långa eller runda, skär ett lock mitt på dem, gräv sedan ut all innanmätet, tag en del där av och lägg i söt grädda, slå där på tre äggegulor eller som man vill hava många till, ty till två semlor skall vara tre ägg, |91|så tages skirt smör, korinter, muskotblomma där till och om man haver sönderhackat kräftkött, detta blandas och fyllas igen i semlorna och lägges locket på och bindes fast med en tråd och kokas i soppan, man kan och koka dem i mjölk, men då skall ej vara kräftor uti.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At fylla simblor

  Tag fyra simblor ellär som man behagar antingen långa eller Runda skiär et låck mit på dem gräf sedan ut all innan mätät tag en dehl der af och läg i sööt grädda slå der på trij ägge gullor ellär som man will hafwa många till ty till tuå simblor skall wara trij ägg, |91|så tages skirt smör Korinter muskotb: der till och om man hafwer sönder hackat Kräft Kiöt deta blandas och fyllas igen i simblorna och läggäs låcket på och bindes fast med en trå och Kockas i soppan, man Kan och Kocka dem i miölck, män då skall ehij wara Kräfttor utj.