229. Grön färga på gult linne

Lästext

|153|

Grön färga på gult linne

1 Vill man hava grön färg på gult, så lägger man det färgade garnet i franske gräs och låter det ligga så länge som man behagar, till den begärte färgen där på kommer, sedan tager man upp garnet och sköljes det i gammalt urin, därefter slås urinet tillika i fjärdingen och garnet sköljes i kallt vatten; men förr än man lägger garnet i urinfärgan, måste det änteligen vätas i varmt vatten och sedan torkas. Vill man färga sidentyg, så tager man till 1 skålpund, 6 lod alun, vilket smältes i 2 kannor vatten, och när det blir kokhett, så lägger man sidentyget däruti och låter liggat över natten, andra dagen sköljes det, men samma dagen som man beter, så lägger man 8 lod äkta färnbock i en kanna vatten, andra dagen kokas det en halv timma, sedan silas det igenom ett durkslag uti en kittel, och lägges tyget däri som vändes flitigt så länge att färgen har bitit sig väl in. Vill man hava det ljust, så tar man den snarare upp, men vill man havat mörkare låter man det längre bliva. Vill man hava karmosinrött, så lägger man av den vita pottaskan 2 lod i samma färgan och låter den väl smältas och röres om och sedan lägges tyget däruti. Vill man hava ponso|154|röd färga, så gör man en lut av 3 lod pottaska med 2 kannor vatten och rives oljana 2 lod i en mortare väl sönder med stöten som silas genom ett durkslag, så länge tills det blir allt väl smått, och sedan låter man det bliva kokhett, därefter tages kittelen av och så lägges det vita sidentyget däri, röres så länge tills man ser att det är en gullfärg, sen tages det upp att sköljas i kallt vatten och torkas. Om man vill hava rött ponso, så lägges det i förbemälte alun över natten, andra dagen tages det upp och sköljes, därefter kokas färnbocken, som förbemält är och så lägger man det gula tyget däruti, röres om tills man tycker det är nog rött, därefter tages det upp, sköljes och torkas. Vill man hava pomeransfärga, så kan man taga 6 lod vit pottaska och riva 4 lod oljana, var till tages 3 kannor vatten, att göra det kokhett, dock med sakta kokande och måste det röras väl omkring medan det kokas, förr än man lägger tyget däri; sedan som kittelen är av elden tagen och ligger då till dess det bliver kallt. Imellertid vändes tyget om esomoftast, som sedan sköljes i kallt vatten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |153|

  Grön Färga på golt Linne.

  will man hafwa grön färg på golt, så lägger man det färgade garnet i franske gräs och låter det ligga så länge som man behagar, till den begärte färgen der på Kommer, sedan tager man up garnet och sköljes det i Gam[m]alt Urin, derefter slås urinet tillika i fierdingen och garnet sköljes i Kalt watn; men förr än man lägger garnet i Urin färgan, måste det änteligen wätas i warmt watn och sedan torkas. Will man färga siden tyg, så tager man till 1 skålpund, 6 lod Alun, hwilket smältes i 2 Kannor watn, och när det blir Kokhett, så lägger man Sidentyget deruti och låter liggat öfwer natten, andra dagen sköljes det, men samma dagen som man beter, så lägger man 8 lod ächta Färnbock i en Kanna watn, andra dagen Kokas det en half tima, sedan silas det igenom ett durchslag uti en Kitel, och lägges tyget deri som wändes flitigt så länge at färgen har bitit sig wäl in. Will man hafwa det liust, så tar man den snarare up, men wil man hafwat mörkare låter man det längre blifwa. Will man hafwa Carmesin rödt, så lägger man af den hwita potaskan 2 lod i samma färgan och låter den wäl smältas och röres om och sedan lägges tyget deruti. Will man hafwa Ponso |154|röd färga, så giör man en lut af 3 lod Potaska med 2 Kannor watn och rifwes oljana 2 lod i en mortare wäl sönder med stöten som silas genom ett durchslag, så länge tils det blir alt wäl smått, och sedan låter man det blifwa Kokhett, derefter tages Kitelen af och så lägges det hwita sidentyget deri, röres så länge tils man ser at det är en Gullfärg, sen tages det up at sköljas i Kalt watn och torkas. Om man wil hafwa rödt Ponso, så lägges det i förbemälte Alun öfwer natten, andra dagen tages det up och sköljes, derefter Kokas Färnbocken, som förbemält är och så lägger man det gola tyget deruti, röres om tils man tycker det är nog rödt, derefter tages det up sköljes och torkas. Will man hafwa Pomerants färga, så Kan man taga 6 lod hwit Potaska och rifwa 4 lod Oljana, hwar til tages 3 Kannor watn, at giöra det Kokhett, dock med sakta Kokande och måste det röras wäl omkring medan det Kokas, förr än man lägger tyget deri; sedan som Kitelen är af elden tagen och ligger då til deß det blifwer Kalt. Jmedlertid wändes tyget om esomoftast, som sedan sköljes i Kalt watn.