110. Stekta höns med äpplen eller krusbär

Lästext

Stekta höns med äpplen eller krusbär

1 När hönset är stekt tager man äpplen |77|och skalar dem och skär små och slår litet vatten på och låter koka till de bliva mjuka, så lägger man russin, korinter, litet vin, socker och kanel där i bland och litet smör, så låt det sjuda, lägg det stekta hönset på fat och slå äpplena där över med socker och kanel där på, på samma sätt steker man kycklingar och slår stuvade krusbär över, i bland vilka inga russin eller korinter lägges, russin äro ej heller stort tjänliga bland äpplena.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Steckta höns med äplän ellär Krus bär

  när hönset är steckt tager man äpplän |77|och skallar dem och skiär små och slår litet waten på och låter Kocka till de blifwa miucka så lägger man Rußin Corinter litet win socker och Canel der i bland och litet smör, så låt det siuda läg det steckta hönßet på faat och slå äpplänna der öfwer med socker och canel der på på samma sät stecker man Kyckelingar och slår stufwade Krußbär öfwer, i bland wilcka inga Rußin ellär eller Corinter lägges, Rußin äro ehij häller stort tienliga bland äpplänna.