328. Svart sidentyg att färga

Lästext

Svart sidentyg att färga

1 Till ett skålpund tyg, tager man 4 lod galläpplen, kokar en stund, sedan gnuggar man dem små med en mortelstöt, så tager man 4 kannor passervatten den man köper av kardevansmakare, det slår man i en kittel och 2 kannor alebark kokas en stund däruti rätt, sedan tager man albarken väl och låter så stöta galläpplen däropp, tillika med 2 lod gul bresilja, vilket kokas en halv timma tillsamans, då lägger man sidentyget däruti, förutan röd, vilket man dock kan koka av i tysk såpa, tillförne måste tyget kokas en halv stund i tyska såpan, då tages det åter upp, och sedan lägges 4 lod brun bresilja i samma färgan, åter kokas det en halv timma och åter igen lägges tyget däruti att kokas en halv timma, sedan tages det igen upp och lägges 6 lod engelskt victril däruti, åter lägges tyget däruti, vändes väl om och kokas en god timma, därefter lägges det upp att svalas och kallnas, sköljes och torkas, därefter silar man den svarta färgan av och slår halvt kvarter brun sirap, 3 lod spansktgrönt väl smått stött och slå däruti ett halvt |233|kvarter brännvin och 1 lod körsbärskåda små stött, så blötes det tillsamman, så länge som tyget torkas, sedan tar man tyget varmt upp av soppan och lägger det däruti, så tages det åter upp och kramar färgen utur och klappas så länge emellan händerna till dess det bliver halv torrt, sedan manglas det på en mangel till dess det får den glans som det skall hava. Om man vill göra silvergrått eller mörkgrått, så tar man till silvergrått 1 kvarter och till mörkgrått 1 halvt stop av svart tygfärgan i 2 kannor rent vatten och kokar det upp, då tyget göres först vått, som lägges däruti och hanteras så länge som man vill hava ljust till, sedan tages det upp att torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Swart Siden-tyg at färga.

  Til et skålpund tyg, tager man 4 lod Galläpplen Kokar en stund, sedan gnuggar man dem små med en mortilstöt, så tager man 4. Kannor passer watn den man Köper af Kardewans makare, det slår man i en Kittel och 2 Kannor Ahlebark Kokas en stund deruti rätt, sedan tager man Ahlbarken wäl och låter så stöta Galläpplen deropp, tillika med 2 lod guhl Brisilia, hwilket Kokas en half tima tilsamans, då lägger man Sidentyget deruti, förutan röd, hwilket man dock Kan Koka af i tysk Såpa, tilförne måste tyget Kokas en half stund i tyska såpan, då tages det åter up, och sedan lägges 4 lod Brun Brisilia i sam[m]a färgan, åter Kokas det en half tima och återigen lägges tyget deruti at Kokas en half tima, sedan tages det igen up och lägges 6 lod Engelskt Victril deruti, åter lägges tyget deruti, wändes wäl om och Kokas en god tima, derefter lägges det up at swalas och Kallnas, sköljes och torkas, derefter silar man den swarta färgan af och slår halft Qwarter brun Sirop, 3 lod Spansktgrönt wäl smått stött och slå deruti ett halft |233|Qwarter Bränwin och 1 lod Kirs bärs Kåda små stött, så blötes det tilsamman, så länge som tyget torkas, sedan tar man tyget warmt up af soppan och lägger det deruti, så tages det åter up och Kramar färgen utur och Klappas så länge emellan händerna til deß det blifwer half tort, sedan manglas det på en mangel til deß det får den glants som det skall hafwa. Om man will giöra Silfwergrått eller mörkgrått, så tar man til Silfwergrått 1 Qwarter och till mörkgrått 1 halft stop af Swart tyg färgan i 2 Kannor rent watn och Kokar det up, då tyget giöres först wått, som lägges deruti och handteras så länge som man wil hafwa liust till, sedan tages det up at torkas.