113. En god soppa av sur grädda

113. En god soppa av sur grädda

Lästext

|79|

En god soppa av sur grädda

1 Tag en god semla och skär i skivor och stek på halster något bruna, tag av den köttsoppan du vill hava, antingen av höns kokat eller vad slags kött du haver, och slå på brödet och låt det koka, i en annan gryta tages sedan en salt lemon, hacka den väl små, där till tag sedan sur grädda rätt god och tjock och vispa rätt väl och litet vinättika efter som man behagar samt peppar och muskotblomma och slå där till så mycke att soppan bliver väl vit, dock skall det väl vispas att det ej får skära sig, sedan slås det på köttet som till soppan skall vara och låter så koka upp par gånger och alltid vispas att det ej skär sig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |79|

  En god såppa af suur grädda

  Tag en god simbla och skiär i skifwor och steck på halster något bruna tag af den Kiöt såppan du will hafwa antingen af höns Kockat ellär wad slags Kiöt du hafwer, och slå på Brödet och let det Kocka i en annan gryta tages sedan en salt lemon hacka den wäll små der till tag sedan suur grädda Rät god och tiock och wißpa Rätt wäll och litet winäticka eftter som man behagar samt peppar och muskot: och slå der till så mycke at soppan blifwer wäll wit dåck skall det wäll wißpas at det eij får skiära sig sedan slås det på Kiötet som till såppan skall wara och låter så Kocka up par gånger och altijd wißpas at det ey skiär sig.