216. Torka ärtskocker

Lästext

|144|

Torka ärtskocker

1 Förväll dem uti vatten att de äro nästan halvkokta, lägg dem så på ett kläde att vattnet väl rinner väl av, plocka så av de största bladen och det ludna och torka roten allena, de som är små skäras bara i två eller 3 delar och bladen torkas så i ugn med lagom värma, om man vill kan man avtorka de stora med bladen, allenast de skäras i 3 eller 4 delar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |144|

  torcka ärtskåcker.

  för wäll dem utj waten at de ähro nästan half Kockta läg dem så på et Kläde at watnet wäl Rinnär wäll af plåcka så af de största bladen och det ludna och tårcka Rotän allena, de som ähr små skiäräs bara i tuå e: 3. dellar och bladen torckas så i ugn med lagom wärm[m]a om man will Kan man af torcka de stora med bladen, alenast de skiäras i 3. eller 4. dellar.