208. Mos av vin och risgryn

Lästext

Mos av vin och risgryn

1 Till en kanna vin ½ skålpund risgrynsmjöl siktat med hårsikt, slås litet vin på risen att blötas uti, det övriga |139|kokas upp, så vispas risen uti med socker och kanel och saffran, låter så kokas till det bliver lagom, lägges på fat och ätes kallt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  moß af win och Rißgryn.

  till en Kanna win ½ sko: Rijßgryns miöhl sichtat med hår sigt slås litet win på Rijßen at blötas utj, det öfriga |139|Kockas up så wißpas Rijßen utj med socker och Canel och Safweran låter så Kockas till det blifwer lagom lägges på faat och ätäs Kalt.