214. Polsk gädda

Lästext

Polsk gädda

1 Tages gädda och rensas och slås litet ättika på att hon bliver blå, kokas sedan och lägges par sillar i bland, tages gäddan upp, lägges på fat, göres soppa över, där till tages vatten och lägges skuren äpplen och lök uti, låter det koka, silas sedan det ifrån, |143|tages sedan lemon, korinter, muskotblommor, peppar, smör, vin och ättika, socker, rivet bröd, stuvas så med gäddan tillsammans, man kan och hava kapris här på.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Pålsk giädda.

  tages giädda och Renßas och slås litet ätickia på at hon blifwer blå Kockas sedan och läggäs par sillar i blan[d] tages giäddan up läggäs på faat giöres soppa öfwer, der till tages watten och läggäs skuren äplän och löck utj låter det Kocka silas sedan det ifrån |143|tages sedan lemon corinter muskotb: peppar smör win och ätickia socker Rifwet bröd stufwas så med giäddan till sammans man Kan och hafwa Capris här på.