65. Kaka av färskost

Lästext

Kaka av färskost

1 Först tager man 8 stycken äggeblommor och 2 med vitan, vispar dem väl tillsammans, slå där till rosenvatten, men först skall röras till äggen något rivet bröd, mycke väl sedan socker, kanel och muskot och 11 skedblad söt grädda, sedan yster man söt mjölk som till en annan ost och kramar honom väl hård, |42|så rives han på rivjärn rätt grant, sedan röres det uti, sedan smörjer man en panna och lägger så degen där uti, gräddas i ugnen så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kacka af färsk ost

  först tager man 8 sty: ägge blommor och 2. med witan wißpar dem wäll till sammans slå der till Roßen watten men först skall Röras till äggen något Rifwet bröd mycke wäll sedan socker Canell och muskot och 11 skiedblad söt grädda, sedan yster man sööt miölck som till en annan ost och Krammar honom wäl hård |42|så Rifwes han på Rifiärn Rät grant sedan röres det utij, sedan smörier man en panna och lägger så degen där utj gräddas i ungen så ähr den färdig.