185. Koka svinhuvud att det smakar som vildsvinshuvud

185. Koka svinhuvud att det smakar som vildsvinshuvud

Lästext

|124|

Koka svinhuvud att det smakar som vildsvinshuvud

1 Tages ett svinhuvud, sedan det är väl rent och par dagar legat i vatten och kokas och väl skummas lägg där i bland en handfull korinter, hel peppar, lök, nejlikor, enebär, mejram, timjan, rosenmarien, låter så koka en halv timma, förr än det lyftes av slås ½ stop rött vin om man har det som till intet annat duger, tages sedan upp ur soppan, så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |124|

  Kocka swin hufwud at det smackar som wildswuins hufwud.

  tages et swin hufwud sedan det ähr wäll Rent och par dagar legat i watten och Kockas och wäll skummas läg der i bland en hand full Corinter hell peppar löck näglickor enne bär miream timean Roßen marien låter så kocka en half timma för än det lyfttes af slås ½ stop Röt win om man har det som till intet annat dåger, tages sedan up ur soppan så är den färdig.