106. Krusbärskaka

Lästext

Krusbärskaka

1 Man tager halv stop rätt söt grädda, ett skålpund mandel väl stött och vriden med gräddan genom ett kläde att kraften går väl ut, så tages 8 äggegulor och vispas där i bland rätt väl och sättes på elden, men det skall väl aktas att |74|det intet får skära sig, utan när det bliver som en tjock äggemjölk röres det allt till det bliver kallt, så tager man och gör en tårtedeg den man kavlar tunn och lägger i en panna, där på slår man den tillredde gräddan, så lägges krusbäran där på samt socker som måste vara nog, så bär igen till dess att det är allt igenom och jämt med gräddan, så socker och kanel på och gräddas i ugn på vanliget manér, de mogna bären äro bäst här till.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Krußbärs Kacka

  man tager ha[l]f stop Rät sööt grädda et skå: mandel wäll stöt och wriden med gräddan genom et Kläde at Kraften går wäll ut så tages 8: ägge guhlor och wißpas der i blan Rät wäll och settes på elden men dett skall wäll ahtas at |74|det intet får skiära sig utan när det blifwer som en tiock ägge miölck Röres det alt till det blifwer Kalt så tager man och giör en torte deg den man Kaflar tun och lägger i en panna der på slår man den till Redde gräddan så lägges Krußbäran der på sampt såcker som måste wara nog så bär igen till des at det ähr alt igenom och iämbt med gräddan så såcker och Canel på och gräddas i ugn på wanliget maner, de mogna bärän ähro bäst här till.