187. Att fylla äpplen

Lästext

Att fylla äpplen

1 Tag goda stora kriska äpplen, skala dem och skär dem mitt i tu, gräv nätt ut först kärnhuset som kastas bort, sedan gräves det övriga ut och lämnas allena att bliva så tjock som en knivsbak, det som är utgrävit hackas sönder med en kniv smått och blandas upp med söt mandel väl stött, korinter, söt grädda, socker, detta måste göras något hård att det hälles uti, sedan fyller man det igen i äpplena och sticker fast med stickor att det hålles i hop, göres sedan en [deg] av ägg, mjöl och rosenvatten eller mjölk som måste vara något stadigt, så doppar man äpplena |126|där uti och sedan bakar man dem som andra munkar, man kan och bruka vin här till i stället för gräddan, då skall inga mandlor vara uti.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at fylla äplän.

  tag goda stora Kriska äplän skalla dem och skiär dem mit i tuu gräf nät ut först Kiärnhußet som Kastas bårt sedan gräfwes det öfriga ut och lämnas allenna at blifwa så tiock som en Knifs back, det som ähr ut gräfit hackas sönder med en Knif småt och blandas up med sööt mandel wäll stöt Corinter sööt grädda socker detta måste giöras något hård at det hälles utj, sedan fyller man det igen i äplänna och sticker fast med stickor at det hålles i hop giöres sedan en [deg] af ägh miöhl och Roßen watten ellär miölck som måste wara något stadigt så dåppar man äplänna |126|der utj och sedan backar man dem som andra muncar, man Kan och brucka win här till i ställät för gräddan då skall inga mandlor wara utj.