Om Stensbölehandskriften

1 Barbro Christina Hästesko-Fortunas hushållsbok, eller Stensböle hushållsbok, är en recepthandskrift från 1700-talet och den ingår i Stensböle gårds arkiv i Svenska litteratursällskapets samlingar (SLSA 1070:93). Barbro Hästesko-Fortuna (1698–1771) hade vuxit upp i Vichtis, gift sig första gången redan som trettonåring men blivit änka, därefter krigsfånge i Ryssland, senare frigiven och 1721 gift med löjtnanten Johan Wentzel Rotkirch i Strängnäs i Sverige. Hon härstammade på både fädernet och mödernet från gamla militär- och adelssläkter och var ett gott parti för sin make. Hon var ägarinna till två herrgårdar i Finland när hon ingick sitt andra äktenskap: Stensböle i Borgå socken och Kourla gård i Vichtis socken. Paret bosatte sig på Stensböle, där deras första barn, en son, föddes redan följande år. De fick sammanlagt tio barn, sju söner och tre döttrar. Sonen Wentzel Fredrik övertog gården efter sin fars död, men i egenskap av militär kunde han inte bebo Stensböle. Ansvaret för gården föll i stor utsträckning på modern Barbro som avled 1771. Därefter skötte sonen och hans maka Stensböle och utvecklade gårdsdriften därstädes. Stensböle gård blev fideikommiss 1786.

2 Delar av hushållsboken, eller den inbundna receptsamlingen, är skrivna av Barbros man Johan Wentzel Rotkirch. Det rör sig möjligen om en fästmansgåva från den blivande maken till sin blivande hustru. Innehållet avspeglar den svenska högreståndskultur som Johan Wentzel representerade snarare än den östnyländska matkulturen vid den här tiden. Recepten kan ha kopierats ur tryckta källor eller samlats in bland släkt och vänner, sannolikt både och.

3 Hushållsboken är uppdelad i olika tematiska sektioner, men ambitionen har inte följts fullt ut. Det vilar en godtycklighet över både urval och ordningsföljd. Recept har tillkommit efter hand, vilket även i sig bidragit till en viss slumpmässighet i ordningsföljden. Tomma sidor vittnar också om ambitionen att fylla på de olika kategorierna an efter man fick vetskap om nya recept. De olika handstilarna avslöjar att flera personer i flera generationer fyllt på receptsamlingen.

4 Handskriften har sektioner för konservering och tillvaratagande av råvaror, puddingar, bakverk, pastejer, färgning av garn och tyger, fläckborttagning, huskurer och botemedel. Utöver dessa kategorier finns ca 150 recept som kommer i slumpmässig ordning, där sockerkringlorna följs av de fyllda kräftorna och gäddstuvningen av äggbubberten.

5 Boken omfattar 258 sidor och innehåller 354 recept, råd och huskurer. Volymen är i oktavformat och mäter ca 19,8 × 16,3 cm. Efter s. 246 följer ett sex sidor långt register över de recept som ingår. Vissa sidor i volymen är felpaginerade och de sista fjorton sidorna saknar paginering. Fem sidor är blanka.

6 En fullständig manuskriptbeskrivning ingår i bokutgåvan Hushållsbok för Stensböle gård, utgiven av Märtha Norrback 2020. Utgåvan är fritt tillgänglig och nedladdningsbar i pdf- eller epubformat på adressen https://www.sls.fi/sv/utgivning/hushallsbok-stensbole-gard.

7 På ett fåtal ställen skiljer sig den etablerade texten av Stensbölehandskriften från bokutgåvans text, då nya tolkningar gjorts av särskilt svårtydda textställen.


8 Se även etableringsprinciperna.