229. Steka morötter med stött grädde

Lästext

|188|

Steka morötter med stött grädde

1 Tag morötter, skala dem, skärer dem i långa skivor, mjöla dem och stek dem i socker, när de äro bruna lägg dem i ett fat med persilja, stött grädde, sätt fatet på ett fyrfat, skaka fatet väl om medan det kokar, så att det intet skär sig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |188|

  stecka moröter med stett grädda

  tag moröter skala dem skirer dem i långa sifwor miöla dem och steck dem i sucar ner di ära brunna leg dem i ett fatt med persiliga stött grädde set fate på et fyr fatt skacka fatet wäll om medan det kockar så att det intet sier sig