31. Kycklingpastej

Lästext

Kycklingpastej

1 Till ett lagom fat tages 4 stora kycklingar, hugges sönder som frikassé, kokas, lägg stycke smör, hel muskotblomma, tag kastanjer, koka dem för sig, tag murklor, bryn den i smör, tar man 1 fat som man vill hava pastejen på, tager man erdkolor lägger på fatbredden murklor, kastanjer, fiskfrikadeller, köttfrikadeller, sedan lägges köttet och muskotblomma i varvtals mit köttet närmast över degen, skav köttet, läggas citron, lägger man där uti hela lemon, så blandar man med som soppa halva parten vin och lägges, lägg än socker där uti, så slås soppan över, sedan lägger man över degen, salta något litet emellan vart varv, sedan reder man av den samma soppan övriga med äggulor, vin, |23|socker, muskot eller muskotblomma, skär ett lack mitt i pastejen och häller i, lägger på locket, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kyckling Påstey

  Till ett lagum Fatt tages 4 stora Kycklingar hugges sönder som freckase Kokas läg stycke smör hell Muskatblom[m]a tag kastanier koka dem för seig tag murklor bryn den i smör tar man 1: fatt som man will hafwa Pusteien på tager man erdkolor lägger på fat bredden Murcklor Chastanier fisk frekadeller kiöt frekadeller sedan legges kiötet och Muskåthblomma i warftals mijt kiötet nernast öf:r degen skaf kiötet läggas sitron lägger man der uti hela lemon så bla[n]dar man med som såpa halfwa parten wijn och lägges läg än Såcker der utj så slås sopan öf:r sedan lägger man öf:r degen salta något litet emellan wart hwaraf sedan reder man af den samma såppan öfriga med ägg gulor wijn |23|Såcker, Muskåt el:r Muskåtbloma sier et lack mit i påsteijen och heller i lägger på låcket så är det färdit.