96. Sockerkringlor

Lästext

Sockerkringlor

1 Tag äggegulor så många man vill, rivet socker att det blir tjock gröt, sedan göres det fyllest hårt med vetemjöl, bruka honom rätt väl, forma där av små kringrar ringar som man vill och grädda på papper i ugnen, sedan tager man litet vin och blandar det med socker och kokar till det blir tjockt sirap, stryk den på kringlan och så håller henne i ugnen att hon får vacker färga, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Såcker Kringlor

  tag ägge gulor så många man will riwit såcker att det blir tiåck grött sedan giörres det fyllest hårtt med wete miöhl brucka hånom rett well forma der af små kringrar ringar som man will och gräda på paper i ungen, sedan tager man litet win och blandar dett med såcker och kockar till dett blir tiåckt sirap stryck den på kringlan och så holler henne i ungen att hon får wacker färga så är hon färdig