172. Fylla äggkaka med vinbär

Lästext

Fylla äggkaka med vinbär

1 Först göres en tunn äggkaka med litet kanderat vatten och socker, lägg där uti ett fat och lägg så där på insylta vinbär, gör så en annan äggekaka och lägg även upp på och slå så en äggegula omkring att båda kakorna löpa till hopa, sätt så på ett fyrfat att det kokas litet, sedan lägger man det vita av ägget och socker och blandar det ihopa och stryker över kakan att han blir som han var kanderat.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fylla ägge Kacka med wynber

  först giörres en tun ägge Kacka med litet Canderatt waten och Såcker läg leg der uthi et fatt och leg så der på insylta win ber giör så en anan ägge Kacka och leg äfwen up på och slå så en ägge gula omkring att båda kakorna löpa till hopa set så på et fyr fatt att det kockas litet sedan legger man dett hwita af ägget och såcker och blandar dett i hopa och strycker öfwer kackan att han blir som han war Canderatt