218. Till att baka sötsura limpor

Lästext

|181|

Till att baka sötsura limpor

1 Degspad skall koka och skummas, så slås det på mjölet i tråget och arbetas mycket väl med ett kavle medan det är hett att klimparna går sönder och så kastar man käckt mjöl där över och låter stå en stund till dess det är lagom svalt att man kan arbeta det med händerna, då tager man en god surdeg och bitar sönder i ljumt vatten och lägger i degen, så arbetas den mycket väl och göres någet hård och täckes över tråget med kläder och låter stå till andra dagen över natten, då göres dem på nytt upp igen, skulle man tycka att den intet jäser väl så kan man taga då litet jäst där i och då göres han inte hård utan lagom lös och låter åter stå där varmt är, när den då jäser bra slår man upp limp[?], ju lösare, ju bättre och intet har mycket.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |181|

  till att backa sött sura limpor

  deg spa skall koa och skummas så slås dett på miöllet i tråget och arbetas mycket well med ett kefle medan dett är hett att klimparna går sönder och så kastar man kiäckt miöll der öfwer och låter stå en stund til des det är lagom swalt att man kan arbeta dett med hendderna då tager man en god sur deg och bitar sender i liumt waten och legger i degen så arbetas den myckett well och giörres någet håll och täckes öfwer tråget med kleder och låter stå till andra dagen öfwer naten då giörres dem på nytt åp i gen skulle ma[n] tycka att den intet gieser well så kan man taga då litet gist der i och då giörres han inte håll utha lagom lös och låter åter stå der war[mt] är ner den då gieser bra slår man up limp[?] iu lösare iu beter och intet har myckett