28. Att koka en god potage

Lästext

Att koka en god potage

1 Tag 3 kycklingar, 4 små, de små skall flås |19|av kroppen och aktas att intet det går sönder, så tager man allt köttet av kycklingbringorna och hackar det med njurtalg, skirat smör, rivebröd, muskotblomma, 4 ägg, korinter och blandar det väl tillsammans, hackas väl tillhopa, lägg sedan smeten över kycklingen som köttet, lägg till förna, drag sedan skinnet över och sy ihop det med tråd på ryggen, lägg dem sedan i grytan, lägg smör i, fyllda kräftor, fiskfrikadeller, koka dem stora, skär den i tu och stek i smör köttfrikadeller utav lamm, ma[n]delklimpar, murklor, en citron skuren i skivor ma[n]del lång skuren, kastanjer skurna i remsor, suckat i skivor skuren, sockerrötter heller fyllda morötter, alltsammans kokas tillhopa, lite hel muskotblomma, riven muskot, red utav med ägg, vin |20|och socker att hon blir lagom tjock och lagom sött, när man anrättar skär man i tu de fyllda kycklingar och lägger dem i kring de 3 ofyllda: så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att Koka Een Godh poticie

  Tag 3 Kycklingar 4 små de små skall flåås |19|af Kråppen och achtas att intet dett går sönder så tager man alt Kiötet af Kyckling bringorna och hackar det med nuur talg skierd Smör rifwe bröd Muskåtblomma 4 ägg Korinter och blandar det wähl tillsammans hackas wähl tillhopa lägg sedan smeten öfwer Kycklingen som Kiötet läg till förna drag sedan skinnet öfwer och sy ihop det med trå på ryggen läg dem sedan i grytan läg smör i fylda Kreftor fisk Frecadeller Kocka dem stora sier den i ty och steck i smör Kiöt frekadeler uth af lamb model Klimpar Murklor Een Sitron skuren i skifwor Medell lång skuren Chastunier skurna i remsor Sucat i skifwor skuren Såcker rötter heler fylda murötter altsammans Kokas tillhopa lite hel Muskåthblum[m]a rifwen Muskåt red uthaf med ägg wyn |20|och Såcker att hon blir lagom tiock och lagom sött när man anretar sier man i tu de fylda Kycklingar och lägger dem i Kring de 3 ofylda: så är det färdigt